طراحی انواع قطعات و مجموعه های فلزی با توجه به فاکتور های مورد نیاز در رابطه با جنس متریال و انواع ضخامت

طراحی انواع قطعات و مجموعه های فلزی

با توجه به فاکتور های مورد نیاز در رابطه با جنس متریال و انواع ضخامت

طراحی

طراحی

– طراحی انواع قطعات و مجموعه های فلزی با توجه به فاکتور های مورد نیاز در رابطه با جنس متریال و انواع ضخامت
– استفاده از نرم افزار های سالید ورک و کتیا
– ساخت انواع مجموعه های صنعتی و کیسینگ های مختاف

برش لیزر CNC

برش لیزر CNC

– برش آهن تا 25 ضخامت میلیمتر
– برش استیل تا 20 ضخامت میلیمتر
– برش آلومینیم تا ضخامت 12 میلیمتر

برش ورقهای آهن با گاز اکسیژن و ورقهای استیل و آلومینیم با گاز نیتروؤن با تلورانس خطای کمتر از 0.1 میلمتر

12