دستگاه برک NC برند AMADA

دستگاه برک NC برند AMADA

دستگاه برک NC برند AMADA ساخت ژاپن با تناژ 80 تن و به طول 2.5 متر قابلیت خم تا ضخامت 4 میلیمتر همراه با انواع ابزار مورد نیاز جهت اجرای خمهای متنوع .

دستگاه برک CNC برند DURMA

دستگاه برک CNC برند DURMA

دستگاه برک CNC برند DURMA ساخت کشور ترکیه ،هشت محور سی ان سی با تناژ 135 تن و به طول 3متر قابلیت خم تا ضخامت 6 میلیمتر

همراه با انواع ابزار مورد نیاز جهت اجرای خمهای متنوع .